Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2018

smilla
Irena Jarosińska, 1954-55. Ruiny kamienic przy ulicy Grzybowskiej, w głębi fragment synagogi Nożyków oraz Pałac Kultury i Nauki.
smilla
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien

March 12 2018

smilla
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity viadoubleespresso doubleespresso
smilla
smilla
2264 8bdb 500
Reposted fromdobby dobby viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
smilla
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaowieczka owieczka
smilla
1561 7456
Reposted fromnoticeable noticeable viaowieczka owieczka
smilla
smilla
6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
smilla
7100 6898 500
no jak to.

September 10 2017

smilla
smilla
4289 be91
Reposted fromLittleJack LittleJack viajojinthesun jojinthesun
smilla
Są też i takie historie, które przekazujemy nielicznym. Nie dlatego, że kto inny nie zrozumiałby ich morału albo nie śmiałby się z ich pointy; nie dlatego, że chcielibyśmy je zachować na specjalne okazje; po prostu niektóre opowieści pędzą do niektórych ludzi na łeb na szyję, lecą, fruną, spadają na złamanie karku, harcują jak stęsknione psy.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku viajojinthesun jojinthesun
smilla
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery

September 04 2017

smilla
9574 0978 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
smilla
3090 51ed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
smilla
"... a wtedy wkracza wrzesień, ma granatowe oczy i senny uśmiech, Mona Lisa dwunastu miesięcy."


Barbara Piórkowska - Szklanka na pająki
Reposted fromamphetamine amphetamine viajojinthesun jojinthesun

April 09 2017

smilla
5295 366d 500
Harry Bliss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl