Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

smilla
smilla
4289 be91
Reposted fromLittleJack LittleJack viajojinthesun jojinthesun
smilla
Są też i takie historie, które przekazujemy nielicznym. Nie dlatego, że kto inny nie zrozumiałby ich morału albo nie śmiałby się z ich pointy; nie dlatego, że chcielibyśmy je zachować na specjalne okazje; po prostu niektóre opowieści pędzą do niektórych ludzi na łeb na szyję, lecą, fruną, spadają na złamanie karku, harcują jak stęsknione psy.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku viajojinthesun jojinthesun
smilla
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery

September 04 2017

3556 e12e 500
Reposted fromturquoise turquoise viajojinthesun jojinthesun
smilla
9574 0978 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
smilla
3090 51ed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
smilla
"... a wtedy wkracza wrzesień, ma granatowe oczy i senny uśmiech, Mona Lisa dwunastu miesięcy."


Barbara Piórkowska - Szklanka na pająki
Reposted fromamphetamine amphetamine viajojinthesun jojinthesun

September 10 2017

smilla
smilla
4289 be91
Reposted fromLittleJack LittleJack viajojinthesun jojinthesun
smilla
Są też i takie historie, które przekazujemy nielicznym. Nie dlatego, że kto inny nie zrozumiałby ich morału albo nie śmiałby się z ich pointy; nie dlatego, że chcielibyśmy je zachować na specjalne okazje; po prostu niektóre opowieści pędzą do niektórych ludzi na łeb na szyję, lecą, fruną, spadają na złamanie karku, harcują jak stęsknione psy.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku viajojinthesun jojinthesun
smilla
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery

September 04 2017

3556 e12e 500
Reposted fromturquoise turquoise viajojinthesun jojinthesun
smilla
9574 0978 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
smilla
3090 51ed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles

September 10 2017

smilla
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery

September 04 2017

3556 e12e 500
Reposted fromturquoise turquoise viajojinthesun jojinthesun
smilla
9574 0978 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl