Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

smilla
3903 cf82
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaowieczka owieczka
smilla
3874 13f2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaowieczka owieczka
5004 9df1 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaowieczka owieczka
smilla
smilla
smilla
smilla
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.




Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
smilla
1197 5376 500
Reposted frompiehus piehus viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
smilla
4533 4f41
smilla
smilla
7754 041e
#me
Reposted fromapatia apatia viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
smilla
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański

June 30 2015

9057 3fc0 500

elvagilante:

One of these people is regarded as one of the most attractive in the world and the other as one of the least, but for one brief, shining moment, they looked exactly alike.

Reposted frombaby-boners baby-boners viamarvellousme marvellousme
smilla
0183 7c99 500
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viamarvellousme marvellousme
smilla

June 29 2015

smilla

Same-sex marriage has been legal in Canada since 2005.

(via @oliveiranth)

smilla
smilla
smilla
7508 dfad
Iceland - Reykjavik bay - André Meinardus
smilla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl