Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

smilla
6789 930e 500

September 25 2016

smilla
8165 218e
Reposted fromrol rol
smilla
smilla
smilla
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
smilla
4165 63df 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viamonam monam
smilla
0305 67c9
Reposted fromiamstrong iamstrong viamonam monam

September 24 2016

smilla
9418 e42b 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamadinsane madinsane
smilla
6052 3b39
Reposted fromGIFer GIFer viamadinsane madinsane
smilla
6789 a992
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamadinsane madinsane
4160 1e8c
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viarol rol
smilla
7661 3823
Reposted fromkarmacoma karmacoma viastawrogin stawrogin
smilla
Wracam na górę i siadam blisko kaloryfera, z kubkiem gorącej herbaty. Z każdym krokiem czy łykiem czuję, jak mnie ubywa, jest mnie coraz mniej, w sposób zupełnie niegroźny, wyzuty z dramaturgii, najwolniej jak można znikam.
— Jacek Podsiadło
smilla
2829 272c
smilla
5594 26db 500
smilla
smilla

Mimo że w tamtym okresie nie czułem się nieszczęśliwy, żyłem zawieszony w próżni i oczekiwaniu.

— bukowski
smilla
smilla
follow your dreams!

September 23 2016

smilla
2929 6ceb
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl