Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2016

smilla
8329 e863
Reposted fromparisskin parisskin viaowieczka owieczka
smilla
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viaowieczka owieczka

August 19 2016

smilla
4053 bdaa 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaowieczka owieczka
smilla
6126 9a3a 500
Reposted fromrol rol

August 17 2016

smilla
smilla
5853 858a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viastawrogin stawrogin
smilla
2707 180e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastawrogin stawrogin
smilla
8911 3261 500
Reposted fromrol rol viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
smilla
smilla
grafika blue, boyfriend, and gif
Reposted fromweightless weightless viarol rol
smilla
8993 eb0e 500
Reposted frombluuu bluuu viaambaje ambaje
smilla
Reposted frombluuu bluuu viaambaje ambaje
smilla
Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.
— Tomasz Piątek / Carola
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaambaje ambaje

August 15 2016

smilla
smilla
0116 9760
Reposted fromrol rol
smilla
0130 70c0 500
Reposted fromrol rol
smilla
smilla
1948 ae64 500
Reposted fromrol rol
smilla
2585 4201 500
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl